Anasayfa Basında USİAD Basın Açıklamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIK BELGESİ LOZAN 96 YAŞINDA
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BAĞIMSIZLIK BELGESİ LOZAN 96 YAŞINDA
Çarşamba, 24 Temmuz 2019 06:19“Lozan Antlaşması, Türk milleti aleyhine asırlardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin yıkılışını ifade eden bir vesikadır.”
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK (1927-Nutuk)

Kasım 1922'de başlayan ve 24 Temmuz 1923'e kadar süren Lozan Barış Konferansı, emperyalist devletler, yarım kalan Sevr'in kendilerine sağladığı kazançları Lozan'da kaybetmek istememelerinden dolayı oldukça zorlu geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'nın galip güçleri, Lozan’da Osmanlı’nın mirasına konmayı ve Türk Devletini sömürge statüsünde tutmayı istemişlerdir. Türk tarafı ise, siyasi, ekonomik, hukuki bağımsızlık düşüncesinden vazgeçmemiştir. Bundan dolayı konferans kesintiye uğrayarak, taraflar ülkelerine dönmüştür.
Şubat 1923'te İzmir'de gerçekleştirilen İktisat Kongresi ile genç Türkiye dünyaya, ekonomik, siyasi, hukuki, mali, askeri, eğitim alanlarında çağdaş ölçütlerde bir devlet ve ulus olma kararlığını duyurmuştur. Lozan Konferansı'nın yeniden toplanmasına bu kongre ciddi biçimde katkıda bulunmuştur.

24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile Türk Devletinin ekonomik, siyasi, hukuki bağımsızlığı tescil edilmiştir.
Lozan; çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesidir, bir siyasal bağımsızlık belgesidir. Türkiye'nin bağımsız bir devlet olarak tanınmasını sağlamış ve bunu uluslararası alanda tescil etmiştir. Lozan Antlaşması'ndan üç ay sonra da Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Lozan; bir ekonomik bağımsızlık belgesidir!
Konferanstaki önemli tartışma konularından biri kapitülasyonlardır. Yabancılara tanınan ticari, mali, ekonomik ayrıcalıklar, Osmanlının ekonomik gelişmesini ve rekabet edebilme şansını yok etmiştir. Emperyalistler, Osmanlı döneminde süreç içinde sağladıkları ekonomik, ticari, mali, adli kapitülasyonlardan vazgeçmek istememiş, Türk tarafının bu konudaki kararlığını yok etmek için sonuna kadar direnmişlerdir. Bu çabalar boşa çıkarılmış ve Lozan’da kapitülasyonların kaldırılması kararı alınmıştır.

Lozan Konferansı sürerken, Türkiye'nin modern bir devlet olmak için yöneldiği köklü devrimler, adli, hukuki konularda uygar devletleri ve çağdaş demokrasiyi ölçüt alan girişimler çok etkilidir. Lozan Antlaşması'ndan sonra kabul edilen Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere gerçekleştirilen Hukuk Devrimi sonucu Lozan'da tanımlanan, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı azınlıklar da hukuki ayrıcalıklardan vazgeçmişlerdir. Böylece ülkede hukuk birliğinin sağlanmış olması son derece önemlidir.

Lozan'ın kazanımlarını titizlikle savunmak ve sahip çıkmak bugün için de önemini korumaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapusu ve yapı harcı niteliğindeki Lozan Barış Antlaşması'nın 96'ncı yıldönümünü kutluyor, Lozan'ın mimarlarını, başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü saygı ile anıyoruz.

 

 

USİAD Bildiren Dergisi

Reklam

Raporlar

Reklam

Kitaplar

Reklam